Project Description

Egzersiz yaralanmalarn nceden tespit etmek, bireyin fiziksel aktivitesi, biyomekanikleri ve genel salyla ilgili eitli faktrleri izlemeyi ve deerlendirmeyi ierir. Yaralanmalar kesinlikle nceden tahmin etmek her zaman mmkn olmasa da egzersizle ilgili yaralanma risk faktrlerini belirlemeye ve olasl azaltmaya ynelik birka yntem ve strateji bulunmaktadr. te potansiyel risk faktrlerini belirlemeye ve egzersizle ilgili yaralanmalar nlemeye yardmc olan baz yntemler:

 1. Hareket Analizi:
 • Biyomekanik Deerlendirme: Bireyin hareket paternlerini ve egzersiz srasndaki biyomekaniini deerlendirmek.
 • Yrme Analizi: Kou gibi aktiviteler iin, bir kiinin yrme veya koma eklinin analizi potansiyel sorunlara dair igrler salamak.
 1. Yk zleme:
 • Eitim Yk Ynetimi: Eitim younluunu, sresini ve skln takip edin. Bu deikenlerdeki ani artlar, ar kullanm yaralanmalarna neden olabilir.
 • lerlemeyi Takip Etme: Bireyin ilerlemesini dzenli olarak deerlendirin ve eitim programlarn buna gre ayarlamak.
 1. Fizyolojik zleme:
 • Kalp At Hz zleme: Egzersiz srasnda kalp at hzn izlemek, younluu ynetmeye ve ar zorlamay nlemeye yardmc olabilir.
 • Yorgunluk Seviyelerini zleme: Giyilebilir cihazlar gibi aralar, uyku kalitesi, stres seviyeleri ve genel yorgunluk hakknda veri salayarak vcudun ne zaman dinlenmeye ihtiya duyduunu belirlemede yardmc olabilir.
 1. nceden Katlm Taramas:
 • Salk Deerlendirmesi: Egzersize balamadan nce kapsaml bir salk taramas yaparak belirli egzersizlere kar var olan koullar veya kontrendikasyonlar belirlemek.
 • Tbbi Gemi: Bireyin tbbi gemiini, nceki yaralanmalarn ve devam eden salk sorunlarn anlamak nemlidir.
 1. Esneklik ve Kuvvet Deerlendirmeleri:
 • Fonksiyonel Hareket Taramas (FMS): Temel hareket paternlerinin kalitesini deerlendirerek zayflk veya dengesizlik alanlarn belirlemek.
 • Kas Kuvveti ve Dengesizlik Testleri: Yaralanmalara katkda bulunabilecek kas dengesizliklerini ve zayflklar belirlemek.
 1. Eitim Programlar:
 • Doru Teknik Eitimi: Bireylere uygun egzersiz tekniklerini retmek ve srekli olarak kullanmalarn salamak, yaralanma riskini en aza indirmeye yardmc olabilir.
 • Eitimi Gzetme: Nitelikli eitmenlerin veya kolarn antrenmanlar denetlemesi, annda geri bildirim ve dzeltme salayabilir.
 1. yileme Stratejileri:
 • Dinlenme ve yileme: Vcudun iyilemesine izin vermek iin eitim programlarna yeterli dinlenme gnleri eklemek.
 • Beslenme ve Hidrasyon: Uygun beslenme ve hidrasyon, yorgunluu nlemede ve iyilemeyi desteklemede nemli bir rol oynar.
 1. Dzenli Salk Kontrolleri:
 • Bireyleri dzenli salk kontrol iin salk profesyonellerine bavurmaya tevik etmek, potansiyel salk sorunlarn belirlemeye yardmc olmak. 3
 1. Vcuda Kulak Vermek:

Bireyleri egzersiz srasnda ar, rahatszlk veya allmadk hislere dikkat etmeye ve aktiviteleri buna gre deitirmeye tevik etmek.